Dobro došli na Internet stranicu Udruženja obrtnika Slatine.

Udruženje obrtnika Slatina sa sjedištem u Slatini, Ante Kovačića 1 , okuplja obrtnike s područja grada Slatine i općina Čađavica, Mikleuš, Nova Bukovica, Sopje i Voćin. Udruženje predstavljaju predsjednik Zlatko Šomođi i tajnica Snježana Graovac.

Novosti

O nama

Prva “Obrtna zadruga” u Slatini osnovana je davne 1883.godine o čemu svjedoči i prvi pisani Statut Slatinskih obrtnika  registriran u Zagrebu.

1926. godine osnovan je i Savez Hrvatskih obrtnika Slatina (SHO) koji je brojio 60-tak članova. Pod nazivom “Udruženje zanatlija Podravska Slatina” djeluje od 1932. godine, a od 1994. godine djeluje pod današnjim nazivom «Udruženje obrtnika Slatina».

Sjedište Udruženja od 1968. do 2007. g. nalazilo se u zgradi stare pošte iz koje je bilo prisiljeno iseliti zbog opasnosti od urušavanja.

2011. godine Udruženje se uselilo u vlastiti novouređeni prostor u samom centru grada na adresu A. Kovačića 1.

Udruženje obrtnika Slatina danas je izvanstranačka stručno-poslovna organizacija obrtnika, trgovaca pojedinaca, i trgovačkih društava koji u skladu sa Zakonom o obrtu obavljaju obrtničku djelatnost, koja promiče, usklađuje, zastupa i predstavlja zajedničke interese obrtništva i malog poduzetništva s teritorijalnog obuhvata grada Slatine te općina:

 • Čađavica,
 • Mikleuš,
 • Nova Bukovica,
 • Sopje i
 • Voćin.

Redoviti rad Udruženja odvija se kroz sjednice sekcija, Upravnog odbora  i Skupštine, koje se održavaju prema potrebi a na kojima se raspravlja o svim strukovnim i gospodarskim pitanjima te predlaže mjere za njihovo rješavanje.

 • Obrtnicima ispunjavamo obrasce i kompletiramo dokumentaciju za otvaranje, zatvaranje i sve druge promjene u obrtu

 • Pomažemo u pisanju molbi, žalbi, ponuda, prigovora, ugovora i slično

 • Individualne konzultacije o konkretnim problemima u poslovanju obrta i mogućnostima rješavanja problema
 • Organizacija seminara, tečajeva i slično
 • Građanima zainteresiranim za otvaranje obrta pružaju se informacije i savjeti o mogućnostima i uvjetima za pokretanja određene djelatnosti te o budućim obavezama koje ih pri tom očekuju.
 • Iznajmljivanje konferencijske sale