1. SANJA MIKIĆ, Slatina
Ceh frizera

2. SANDRA JADEK, Slatina
Ceh proizvodnog obrta

3. Bruno Fabijanac, Slatina
Ceh uslužnog obrta

4. IVO BILIĆ, Slatina
Ceh graditelja

5. GORAN IVEZIĆ, Medinci
Ceh ugostitelja

6. KATARINA GABELIĆ-BLJAKAJ, Slatina
Ceh trgovaca

7. LJUPKO MARJANOVIĆ, Slatina
Ceh proizvodnog obrta

8. KREŠIMIR SUTON, Slatina
Ceh graditelja

9. DARKO TAKAČ, Nova Bukovica
Ceh uslužnog obrta

10. ZLATO UGLJEŠIĆ, Vraneševci
Ceh trgovaca

11. MIROSLAV KOLESARIĆ, Slatina
Ceh uslužnog obrta