Prva “Obrtna zadruga” u Slatini osnovana je davne 1883. godine o čemu svjedoči i prvi pisani Statut Slatinskih obrtika  registriran u Zagrebu. 1926. godine osnovan je i Savez Hrvatskih obrtnika Slatina (SHO) koji je brojio 60-tak članova. Pod nazivom “Udruženje zanatlija Podravska Slatina” djeluje od 1932. godine, a od 1994. godine djeluje pod današnjim nazivom «Udruženje obrtnika Slatina».

Sjedište Udruženja od 1968. do 2007. g. nalazilo se u zgradi stare pošte iz koje je bilo prisiljeno iseliti zbog opasnosti od urušavanja.

Nakon 4 godine podstanarskog statusa pronađeno je kvalitetno i konačno rješenje dugogodišnjeg problema jer je 2011. godine Udruženje uselilo u vlastiti novouređeni prostor u samom centru grada na adresu A. Kovačića 1, koji potpuno odgovara potrebama njegovih članova.

Udruženje obrtnika Slatina danas je izvanstranačka stručno-poslovna organizacija obrtnika, trgovaca pojedinaca, i trgovačkih društava koji u skladu sa Zakonom o obrtu obavljaju obrtničku djelatnost, koja promiče, usklađuje, zastupa i predstavlja zajedničke interese obrtništva i malog poduzetništva s teritorijalnog obuhvata grada Slatine  te općina: Čađavica, Mikleuš, Nova Bukovica, Sopje  i Voćin.

Trend rasta broja članova našeg Udruženja zabilježen je tijekom svih godina postojanja sve do 2008. g. kada ih je bilo 400. Nakon toga slijedi stagnacija, te do danas manji pad; prema podacima u obrtnom registru, Udruženje trenutno broji  367 članova, koji djeluju kroz 9 sekcija, a po brojnosti zauzimaju 2. mjesto u Županiji.

Činjenica je da su obrtnici najznačajniji gospodarski čimbenik i pokretač privrede slatinskog kraja, koji zapošljavaju najveći broj radnika (prosjek 1,5 radnik po obrtniku), te u značajnoj mjeri pune gradski i državni proračun, redovito plaćajući svoje obaveze, koje tijekom svih godina njihovog postojanja rastu i po brojnosti i po iznosima.

Redoviti rad Udruženja odvija se kroz sjednice sekcija, Upravnog odbora  i Skupštine, koje se održavaju prema potrebi a na kojima se raspravlja o svim strukovnim i gospodarskim pitanjima te predlaže mjere za njihovo rješavanje.

U sklopu redovitog rada  stručna služba Udruženja  informira  svoje članove o  promjenama u zakonima i  propisima vezanim za obavljanje obrta, o poticajnim mjerama pri zapošljavanju novih radnika, samozapošljavanju, obrtničkim sajmovima u zemlji i inozemstvu,  o bespovratnim potporama i olakšicama, kao i o ostalim pitanjima vezanim za obavljanje obrta.

U tajništvu Udruženja obrtnicima se ispunjavaju obrasci i kompletira dokumentacija za otvaranje, zatvaranje i sve druge promjene u obrtu, kao i  ostali obrasci  po potrebi. Također im se pomaže u pisanju molbi, žalbi, ponuda, prigovora, ugovora i slično.
Prema potrebi održavaju se individualne konsultacije o konkretnim problemima u poslovanju obrta i mogućnostima rješavanja problema.
Da bi se pružila posebna stručna pomoć i određene poslovne usluge članovima  u Udruženju se  organiziraju seminari, tečajevi i sl.
Građanima zainteresiranim za otvaranje obrta pružaju se informacije i savjeti o mogućnostima i uvjetima za pokretanja određene djelatnosti te o budućim obavezama koje ih pri tom očekuju.