Savjetodavna služba Hrvatske obrtničke komore: 072 000 026

Besplatno savjetovanje o poslovanju u obrtu

 

v.d. Šef Savjetodavne službe Anđelko Vojvoda

telefon: 01/48 06 661, fax: 01/48 06 675

e-mail: andjelko.vojvoda@hok.hr,  savjetodavna-sluzba@hok.hr

Savjetodavna služba u Hrvatskoj obrtničkoj komori omogućuje obrtnicima besplatno savjetovanje o poslovanju u obrtu. Savjeti su dostupni svakog radnog dana od 8-12 sati putem jedinstvenog pozivnog broja  072 000 026 po cijeni redovnog poziva iz fiksne mreže, bez dodatnih naknada.

Pozivamo obrtnike da koriste besplatne savjetodavne usluge koje im omogućuje članstvo u HOK-u!

Stručni savjeti pružaju se obrtnicima svakodnevno i to osobno, putem telefona, e-maila, pošte ili posjetom u obrtničkom pogonu.  Savjeti se daju i budućim obrtnicima, posebice upute o otvaranju obrta, obliku poslovanja, zajedničkom obrtu, poslovođi, privremenoj obustavi i obvezama u poslovanju.

Pravni savjeti  dostupni su iz ugovornih odnosa, radnog prava, zakupa poslovnog prostora, mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, te koncesija i dozvola. Vezano uz poslovanje u obrtu, omogućeni su savjeti o upravljanju obrtom, marketingu i poslovnom povezivanju, analizi poslovanja i financijskih izvješća, te o računovodstvu i oporezivanju. Savjeti o planiranju investicija, kreditiranju i ostalim poticajima ostvaruju se u suradnji s poslovnim bankama i obrtničkim štedno-kreditnim zadrugama, državnim tijelima i institucijama te nevladinim organizacijama koje provode aktivnosti na poticanju obrtništva i malog poduzetništva.  

Tehnički savjeti obuhvaćaju područje minimalnih tehničkih uvjeta poslovanja, organizacije rada, informatizacije, intelektualnog vlasništva, zaštite na radu, zaštite okoline, te propisa, normi i standarda. 

Besplatno korištenje poslovnih informacija iz područja prava, poreza, poslovanja, tehnike i tehnologije na Vašu e-mail adresu, prijavom na: e-obrtnici-list-subscribe@hok.hr

U današnjem poslovnom svijetu prava informacija u pravo vrijeme može predstavljati značajnu prednost u odnosu na konkurenciju.

Za pomoć u izradi projektnih prijedloga možete se obratiti :

1. GRAS, Ul. Braće Radić 2, Slatina

KONTAKT: 033 551 357, Ravnateljica: Teodora Fišer.


2. VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije

ODJEL ZA GOSPODARSTVO I RAZVOJNE PROJEKTE

KONTAKT: gospodarstvo-eu@ravidra.hr ili tel: 033/800-207

 

Zakoni i propisi

Zakon o obrtu, NN broj 143/13 :

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_143_3065.html

 

Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima, NN broj 42/08:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_04_42_1419.html

NN br.17/13.02.2015: Kreditni program“mikro kreditiranje-prvi korak u poduzetništvo“

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_02_17_329.html

NN br. 26/09.03.2015: Zakon o o izmjenama i dopunama općeg poreznog zakona

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_26_541.html

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima, načinu i postupku prijeboja potraživanja prema državnom proračunu s poreznim dugom:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_26_554.html

NN br. 30/18.03.2015: Zakon o poljoprivredi:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_30_612.html

NN br.32/20.03.2015: PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRAČUNA PLAĆE, NAKNADE PLAĆE ILI OTPREMNINE

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_32_661.html

PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU IZDAVANJA POTVRDE O PRIVREMENOJ NESPOSOBNOSTI ZA RAD

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_32_664.html

PRAVILNIK O ELEKTRONIČKOM ZAPISU PODATAKA IZ PODRUČJA RADNIH ODNOSA

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_32_667.html

PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O RADNICIMA

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_32_668.html

PRAVILNIK O SADRŽAJU, NAČINU I ROKOVIMA ZDRAVSTVENIH PREGLEDA NOĆNIH RADNIKA

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_32_669.html

NN BR. 33/24.03.2015: ZAKONO IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_33_677.html

PRAVILNIK O UVJETIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE SUSTAVA KVALITETE USLUGA I RADOVA ZA CERTIFICIRANJE INSTALATERA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE – SOLARNIH TOPLINSKIH SUSTAVA

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_33_686.html

NN br. 36/30.03.2015: ZAKONO POGREBNIČKOJ DJELATNOSTI

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_36_732.html

ZAKON O NADZORU PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_36_733.html

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_36_737.html

NN br. 37/01.04.2015: PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU IZDAVANJA DOZVOLA (LICENCIJA) ZA IZVOĐENJE PRAKTIČNE NASTAVE I VJEŽBI NAUKOVANJA

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_04_37_766.html

NN br.39/08.04.2015: PRAVILNIK O UVJETIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE SUSTAVA KVALITETE USLUGA I RADOVA ZA CERTIFICIRANJE INSTALATERA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE – MANJIH KOTLOVA I PEĆI NA BIOMASU

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_04_39_813.html

NN br. 43/17.04.2015: PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU POSLOVA ZAŠTITE NA RADU

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_04_43_878.html

NN br. 44/22.04.2015: KOLEKTIVNI UGOVOR UGOSTITELJSTVA

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_04_44_898.html

NN br. 46/24.04.2015: PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KLASIFIKACIJI PRODAVAONICA I DRUGIH OBLIKA TRGOVINE NA MALO

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_04_46_912.html

NN br.55/20.05.2015: ODLUKA O PROŠIRENJU PRIMJENE KOLEKTIVNOGA UGOVORA UGOSTITELJSTVA

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_05_55_1058.html
 

NN br.115/2016: PROGLAŠENJE OPĆEG POREZNOG ZAKONA

 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_115_2519.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_115_2521.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_115_2523.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_115_2524.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_115_2525.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_115_2526.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_115_2527.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_115_2528.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_115_2529.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_115_2530.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_115_2531.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_115_2532.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_115_2533.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_115_2535.html