Ravnatelj Glazbene škole Milka Kelemena, Slatina, Antonio Brzica u ime organizacijskog odbora 25. međunarodnog glazbenog festivala „Dani Milka Kelemena“ zahvalio se Udruženju obrtnika Slatina i Slatinskim obrtnicima na pomoći i donacijama u organizaciji festivala.