Potpora se može koristiti za:

– uređenje poslovnog prostora,
– nabavu opreme i specifičnih materijala,
– promotivne aktivnosti (izlaganje na sajmovima, izložbama i sl.),
– izradu promidžbenih materijala, web stranice i sl.,
– ceritificiranje proizvoda ili usluga.

Najviši iznos potpore po pojedinom tradicijskom obrtu je do 4.000,00 kn i isplaćuje se na žiro-račun obrta nakon odluke Povjerenstva.

Uz prijavu obvezno se prilaže i dokumentacija kojom se dokazuje status obrtnika (kopija obrtnice) te namjena za koju će se iskoristiti odobrena potpora (izvornik ili kopija računa, ugovora i sl.).

Prijave se mogu dostaviti putem maila ok.vpz@hok.hr , te osobno ili poštom na adresu HOK-Obrtnička komora Virovitičko-podravske županije, 33 000 Virovitica, Pavla Radića 3, ili u Udruženje obrtnika Slatina- tajništvo, sve do iskorištenosti sredstava.