https://mjera-orm.hzz.hr/ocuvanje-radnih-mjesta/

http://uos.hr/obrazac-zahtjev-za-potpore-za-očuvanje-radnih-mjesta-CORONAVIRUS_20_03-1.pdf