Sporazumne strane sklopile su Sporazum o poslovnoj suradnji u Zagrebu, dana 15.04.2016.,a dana 1.9.2016. Aneks Sporazumu o poslovnoj suradnji.

Sporazum pročitajte ovdje.