Hrvatska obrtnička komora objavljuje natječaj za izradu programskog rješenja u projektu Mobilna platforma za obrtništvo – Digitalna komora

Rok za dostavu ponude: 10.09.2017.

Ponude ste u mogućnosti dostaviti:
osobno u Hrvatsku obrtničku komoru do naznačenog datuma dostave ponude
putem redovne pošte, a datum zaprimanja ponude u poslovnici Hrvatske pošte ne može biti nakon isteka naznačenog datuma dostave ponude
ponude dostaviti u zatvorenim kuvertama s naznakom:
„NE OTVARATI – Ponuda za izradu programskog rješenja “Digitalna komora“

Više informacija ovdje.