Da bi ostvario ugovorene popuste, svaki obrtnik mora sklopiti ugovor za korištenje INA kartice, jer samo temeljem korištenja iste ostvaruju ugovorene pogodnosti.

Naputak svim zainteresiranim obrtnicima:

 

INA kartica je međunarodna kartica namijenjena pravnim osobama koju možete koristiti  na svim prodajnim mjestima INA, d.d. kao i na drugim  prodajnim mjestima na kojima je istaknut  znak INA kartice  u  Hrvatskoj, BiH, Sloveniji,  Mađarskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Rumunjskoj i Slovačkoj. INA karticu možete koristiti i za  plaćanje cestarina, tunelarina i mostarina na svim pravcima autocesta u Hrvatskoj kao  i vezivanje trajnih naloga ENC uređaja HAC-a.

INA kartica Vam omogućuje potpunu sigurnost, brzu i kvalitetnu uslugu i iznad svega – štedi vrijeme.

 

Sami određujete oblik buduće potrošnje izborom INA kartice za kupnju:

 

motornih goriva, cestarina

motornih goriva, cestarina, maziva i tekućina za vozila

motornih goriva, cestarina, maziva, tekućina za vozila i pranja vozila

svih roba i usluga (kartica na ime i prezime korisnika)

Ukoliko želite pristupiti INA kartici kao kreditni korisnik iste (plaćanje po nastalim troškovima u prethodnom mjesecu s odgodom plaćanja od 10 (deset) dana od dana izdavanja zbirnog računa) potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 

Dokumentacija za dobivanje ugovora za za INA-karticu za obrt:

 

preslika Izvatka iz obrtnog registra (koji sadrži važeće matične podatke subjekta)

original BON-2 ili SOL 2 za glavni račun ne stariji od 10 dana

preslika potpisnog kartona kod institucije ovlaštene za obavljanje poslova platnog prometa

Potvrda o stanju poreznog duga od Porezne uprave ne stariju od 30 dana

ispunjeni Zahtjevi za izdavanje INA kartice za sve kartice koje tražite

uz Zahtjev za izdavanje INA kartice na registarsku oznaku vozila potrebno je dostaviti presliku prometne dozvole

izjavu koja sadrži predviđenu ukupnu mjesečnu potrošnju za sve INA kartice izraženu u kunama (limit), popis poslovnih računa, IBAN, broj zaposlenih i ime kontakt osobe, njen broj telefona i faks

Uz sklopljeni kreditni ugovor, INA kartica traži i garanciju plaćanja koja će Vam u ugovoru biti navedena. Korisnici INA kartice plaćaju godišnju članarinu za pojedinu karticu prema važećem Cjeniku, temeljem svih kartica za Vašu grupaciju odnosno prema ukupnom broju kartica po pojedinačnim POK-ovima.

 

Vaš izbor može biti i A-INA kartica:

 

A-INA kartica namijenjena je korisnicima Ininih prodajnih mjesta u Republici Hrvatskoj koji pravo na kupnju realiziraju na temelju avansnih uplata na poslovni račun INA kartice. A-INA kartica omogućuje njezinom korisniku da nakon uplate sredstava koristi A-INA karticu(e) do visine uplaćenog iznosa na prodajnim mjestima INE i time ostvaraju pravo na R-1 račun te može planirati svoje poslovanje bez brige o gotovini. A INA kartica za pravne osobe može se koristiti i za plaćanje cestarina.

 

Korisnicima A-INA kartice ne naplaćuje se članarina.

 

Dokumentacija za dobivanje ugovora za A-INA kartice za obrt:

 

preslika Izvatka iz obrtnog registra

ispunjeni Zahtjevi za izdavanje INA kartice za sve kartice koje tražite

uz Zahtjev za izdavanje INA kartice na registarsku oznaku vozila potrebno je dostaviti presliku prometne dozvole

izjava potpisana od vlasnika obrta i ovjerena pečatom obrta, koja sadrži navod da želite avansni ugovor,  te ime i prezime kontakt osobe, njen broj telefona i faksa

Bez obzira na koju vrstu ugovora se odlučite, kreditni ili avansni, možete imati neograničeni broj kartica, prema Vašim potrebama.

 

Zahtjev za izdavanje INA kartice koji se popunjava za svaku karticu koja Vam je potrebna.

 

http://www.hok.hr/content/download/24327/226673/file/ZAHTJEV%20ZA%20IZDAVANJE%20INA%20kartice%20WEB%200116%20(1).pdf

Prodajni Predstavnici Službe domaće prodaje INA-e