Hrvatski zavod za zapošljavanje objavio je Mjere za poticanje zapošljavanja 2014. Predmet Javnog poziva je korištenje sredstava za poticanje zapošljavanja putem mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, primjena do 31. prosinca 2015. godine.

Mjere koje će se provoditi u 2015. godini su:

  • paket mjera za mlade „Mladi i kreativni“
  • paket mjera za posebne skupine „I posebnost je prednost“
  • paket mjera za osobe s invaliditetom „Uključeni“
  • paket mjera za starije osobe „Važno je iskustvo“
  • paket mjera za dugotrajno nezaposlene „I mi smo za novi posao i učenje“
  • paket mjera za nezaposlene osobe romske nacionalne manjine
  • paket mjera „Važno je očuvati radno mjesto“

Detaljan popis mjera sa poveznicama na pojedinu mjeru:

POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE:

POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE:

POTPORE ZA USAVRŠAVANJE:

OBRAZOVANJE NEZAPOSLENIH:

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA:

JAVNI RADOVI :

MJERE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA:

Zahtjevi za dodjelu sredstava po mjerama zaprimaju se do 31.12.2015. godine. Sve informacije dostupne su na mrežnim stranicama zavoda http://www.hzz.hr/default.aspx?id=10023

U 2014. godini mjere za poticanje zapošljavanja iskoristilo je 56.111 subjekata.