Slijedom provedbe Akcijskog plana Vlade Republike Hrvatske za smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja, donesena je nova Uredba o Tarifi upravnih pristojbi kojom se smanjuje količina tarifnih brojeva s 95 na 58. Ono što je obrtnicima i osobama koje žele registrirati obrt najvažnije jest da se ukidaju slijedeće pristojbe:

za upis u Obrtni registar (250,00 kn),

za upis u registar povlastica (250,00 kn),

za upis promjene u Obrtnom registru (150,00 kn) i

za ovjeru preslike rješenja o upisu promjena u Obrtnom registru (40,00 kn).

Također, obrtnici s područja koja je zadesio potres i druge elementarne nepogode (Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Karlovačka županija, Krapinsko-zagorska županija i Sisačko-moslavačka županija), bit će oslobođeni od plaćanja upravnih pristojbi za izdavanje građevinskih i uporabnih dozvola prilikom gradnje sukladno propisima kojima se uređuje obnova zgrada uništenih odnosno teže oštećenih uslijed prirodne nepogode ili katastrofe. Uredba je objavljena u „Narodnim novinama“ broj 92.

 

Stupa na snagu 1. rujna 2021. godine.