Obavijesti

Obveze po novom Zakonu o alternativnom rješavanju sporova

Novi Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova objavljen je u „Narodnim novinama“ br. 121 od 23. prosinca 2016. i stupio je na snagu 31. prosinca 2016. Njime se omogućuje potrošačima s područja EU (što znači i Hrvatske) da sporove s trgovcima koji imaju sjedište u RH rješavaju na brži i ekonomičniji način nego do sada. Svi rokovi će ubuduće biti kraći i koristit će se puno više elektronička komunikacija pa se očekuje i veći broj prijava te prekogračinih sporova. Budući da je zaštita potrošača glede izvršne vlasti RH u nadležnosti Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, ono će uskoro imenovati tijela koja će biti u RH nadležna za provođenje postupka alternativnog rješavanja potrošačkih sporova (ARPS). Zapravo će u praksi tu dužnost nastaviti obnašati za trgovačka društva

„Paušalisti“ – rok za predaju Obrasca PO-SD je 15. siječnja 2017.

Podsjećamo obrtnike obveznike paušalnog oporezivanja dohotka da je zakonski rok za predaju Obrasca PO-SD, najkasnije 15 dana po isteku kalendarske godine. Kako je  ove godine 15. siječanj nedjelja, preporučamo  Obrazac PO-SD treba predati u Poreznu upravu  osobno do petka 13. siječnja 2017. godine ili poštanskom preporučenom pošiljkom s datumom predaje do 15. siječnja 2017. godine. Godišnje izvješće o paušalnom dohotku na obrascu PO-SD za 2016. godinu sastavlja se na temelju podataka iz knjige prometa te plaćenih predujmova paušalnog poreza i to kvartalno tijekom poreznog razdoblja. U poslovne primitke potrebno je uključiti sve primitke ostvarene obavljanjem djelatnosti uključujući i sve poticaje i potpore dobivene u vezi s obavljanjem obrtničke djelatnosti. U to ne treba uključivati primljenu novčanu potporu za samozapošljavanje dobivenu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Obrazac PO-SD preuzmite ovdje.

Nove osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2017.

Ministar financija donio je Naredbu o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2017. g. (Narodne novine 2/2017). Sve mjesečne i godišnje osnovice u sustavu obveznih doprinosa za 2017. godinu ovise o prosječnom iznosu mjesečne plaće (bruto) isplaćene po  jednom zaposlenom kod pravnih osoba u Republici Hrvatskoj u razdoblju siječanj-kolovoz 2016. godine, koja iznosi 7.739,00 kn prema objavi Državnog zavoda za statistiku. Tablicu pogledajte ovdje.  

Ukinut je porez na tvrtku ili naziv za sve poduzetnike

Novim Zakonom o lokalnim porezima u 2017. godini ukida se porez na tvrtku ili naziv kao jedan od prihoda jedinica lokalne samouprave. Time su svi poduzetnici uključujući i obrtnike oslobođeni plaćanja spomenutog poreza, te ne trebaju očekivati rješenja o njegovom plaćanju tijekom 2017. godine. Osim ukidanja poreza na tvrtku ili naziv novim Zakonom o lokalnim porezima snižena je stopa poreza na nasljedstva i darove s 5 na 4 posto. Svi građani koji su na motorna vozila starosti do 10 godina plaćali porez na cestovna motorna vozila, odsada će porez plaćati prilikom registracije motornog vozila u stanicama za tehnički pregled temeljem rješenja jedinica područne (regionalne) samouprave. Budući se novim Zakonom o lokalnim porezima uvodi obveza plaćanja poreza na nekretnine i to od 2018. godine, stupanjem na

Poslovni uzlet grada Virovitice

Pozivamo Vas na besplatne edukacije „Poslovni uzlet grada Virovitice“ koje će se održati 20. svibnja 2016. u Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici Matije Gupca 78, Virovitica Nakon otvorenja manifestacije u 09:30 sati, predviđena je panel diskusija pod nazivom „Decentralizacija i razvojna uloga lokalnih zajednica“ nakon koje slijedi besplatna zakuska za sve sudionike.