Podsjećamo obrtnike obveznike paušalnog oporezivanja dohotka da je zakonski rok za predaju Obrasca PO-SD, najkasnije 15 dana po isteku kalendarske godine. Kako je  ove godine 15. siječanj nedjelja, preporučamo  Obrazac PO-SD treba predati u Poreznu upravu  osobno do petka 13. siječnja 2017. godine ili poštanskom preporučenom pošiljkom s datumom predaje do 15. siječnja 2017. godine.

Godišnje izvješće o paušalnom dohotku na obrascu PO-SD za 2016. godinu sastavlja se na temelju podataka iz knjige prometa te plaćenih predujmova paušalnog poreza i to kvartalno tijekom poreznog razdoblja.

U poslovne primitke potrebno je uključiti sve primitke ostvarene obavljanjem djelatnosti uključujući i sve poticaje i potpore dobivene u vezi s obavljanjem obrtničke djelatnosti. U to ne treba uključivati primljenu novčanu potporu za samozapošljavanje dobivenu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Obrazac PO-SD preuzmite ovdje.