Novi Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova objavljen je u „Narodnim novinama“ br. 121 od 23. prosinca 2016. i stupio je na snagu 31. prosinca 2016. Njime se omogućuje potrošačima s područja EU (što znači i Hrvatske) da sporove s trgovcima koji imaju sjedište u RH rješavaju na brži i ekonomičniji način nego do sada. Svi rokovi će ubuduće biti kraći i koristit će se puno više elektronička komunikacija pa se očekuje i veći broj prijava te prekogračinih sporova. Budući da je zaštita potrošača glede izvršne vlasti RH u nadležnosti Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, ono će uskoro imenovati tijela koja će biti u RH nadležna za provođenje postupka alternativnog rješavanja potrošačkih sporova (ARPS). Zapravo će u praksi tu dužnost nastaviti obnašati za trgovačka društva Sud časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, a za obrte Sud časti i Centar za mirenje pri Hrvatskoj obrtničkoj komori. Jedna od novih obveza trgovaca je i da moraju na vidnom mjestu postaviti obavijest potrošačima o mogućnosti vođenja postupka pred nadležnim tijelom za ARPS. Stoga predlažemo obrtnicima da u svojim poslovnim prostorima i na mrežnim stranicama postave slijedeću obavijest: U slučaju neriješenih ili odbijenih prigovora potrošači se mogu obratiti Sudu časti Hrvatske obrtničke komore, Zagreb, Ilica 49/II, ili na http://www.hok.hr/sud_casti ili Centru za mirenje pri Hrvatskoj obrtničkoj komori, Zagreb, Ilica 49/II, ili na http://www.hok.hr/centar_za_mirenje .