POVOLJNIJI KREDITI ZA HRVATSKE OBRTNIKE

Hrvatski obrtnici imat će i u 2015. mogućnost povoljnijeg kratkoročnog i dugoročnog kreditiranja temeljem ugovora o poslovnoj suradnji koji su potpisali Hrvatska obrtnička komora i Zagrebačka banka.

Članovima HOK-a kratkoročni krediti s povoljnijom kamatnom stopom odobravat će se za financiranje sezonskih poslova kao i ugovorenih poslova za isporuku roba ili usluga te financiranje potreba za obrtnim sredstvima, a dugoročni krediti mogu imati namjenu za financiranje trajnih obrtnih sredstava. Uz kredite uz valutnu klauzulu u ponudi je i mogućnost kunskih kredita.

Kratkoročni krediti ugovaraju se na rok otplate do 12 mjeseci, dok je za dugoročne kredite rok otplate do 36 mjeseci uz mogućnost korištenja perioda počeka do 6 mjeseci, koji nije uključen u rok otplate kredita. Naknade za obradu kreditnog zahtjeva iznose 500 kuna jednokratno, dok korisnici paket računa-model Partner za kratkoročne kredite ne plaćaju naknadu, a za dugoročne kredite ostvaruju popust na naknadu u visini od 50%. Korisnici paket računa-model Poduzetnik za kratkoročne kredite ostvaruju popust na naknadu u visini od 50%.

„Partnerstvom sa Zagrebačkom bankom obrtnicima je osigurana kvalitetna podrška kroz ponudu povoljnijih kratkoročnih i dugoročnih izvora financiranja za realizaciju svojih novih poslovnih projekata, kako bi jednostavnije premostili financijske probleme i osigurali razvoj i novo zapošljavanje. Ovime se nastavlja višegodišnja uspješna suradnja Hrvatske obrtničke komore i Zagrebačke banke, kao strateškog partnera u sinergijskom programu Obrtnik&partner, koji je prerastao u program 100% Poduzetnik.“, istaknuo je predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dragutin Ranogajec.

„Zagrebačka banka u svojem poslovanju nastoji pružiti što bolju potporu hrvatskim obrtnicima, a dokaz tome je i nastavak naše izvrsne suradnje s Hrvatskom obrtničkom komorom u 2015. godini. Naši su obrti jedan od iznimno važnih zamašnjaka hrvatskog društva, i za čuvanje tradicije i za razvoj suvremene proizvodnje i usluga i stoga smo naročito ponosni smo što nam velik broj hrvatskih obrtnika svakodnevno ukazuje svoje povjerenje. Važno je istaknuti i da, osim naše ponude proizvoda i usluga banke, našim obrtnicima nudimo stručnu pomoć i pri planiranju njihova razvoja kako bi u budućnosti njihovo poslovanje bilo što uspješnije“, izjavila je članica Uprave Zagrebačke banke Daniela Roguljić Novak.

Dodatne informacije:
Hrvatska obrtnička komora
Služba za odnose s javnošću
tel: 01/4806 670, 666
fax: 01/4846 610
e-mail: publicrelations@hok.hr
www.hok.hr

Zagrebačka banka d.d.
Odnosi s medijima
tel: 01/6104078
e-mail: PR@unicreditgroup.zaba.hr
www.zaba.hr