Obavijest poreznim obveznicima o namirenju poreznog duga sklapanjem u pravnog ugovora (odredbe članka 91.b., 91.c. i 91.d. Općeg poreznog zakona)

logo-porezna-upravaZakonom o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona („Narodne novine „ broj 26/15) koji jestupio na snagu dana 17. ožujka 2015. godine, uveden je , između ostalog, institut upravnog ugovora kojim se poreznim obveznicima omogućava namirenje poreznog duga sklapanjem upravnog ugovora odnosno plaćanje cijelog iznosa glavnice i kamata najdulje u 24 mjesečna anuiteta uz obračun pripadajuće zakonske zatezne kamate od 12 % na iznos reprogramirane glavnice duga. Upravni ugovor sklapa se u pisanom obliku, slobodnom voljom sudionika porezno – dužničkog odnosa.

Sve informacije možete pronaći OVDJE.

Prijedlog za sklapanje ugovornog ugovora OVDJE.